BİRİMLER

 

 

 

Bireysel Eğitim

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuk ve gençlerimize yönelik eğitimin verildiği Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezimizde, öğrencilerimize bireysel eğitim sunmak adına gerekli olan tüm eğitim kaynaklarına ve teknolojik araçlara sahibiz. Kuruluşumuzun bünyesinde bulunan bireysel sınıflarla öğrencilerimizin gelişimlerini bire bir ölçüyor, psikolog, özel eğitim öğretmenleri, çocuk gelişimi öğretmeni ve fizyoterapistimizle gelişimlerine tam destek veriyoruz. Çocuklarımızın topluma yararlı birer birey olarak yetişmeleri için ihtiyaç duydukları tüm donatıları bir arada bulunduran merkezimizde çocukların ihtiyaç duyduğu tüm eğitimleri bir arada bulunduruyoruz.

 

 

 

 

 

Grup Eğitimi

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların bireysel ve grup içi eğitimlere katılarak bilişsel ve fizyolojik yeteneklerini geliştirmesini sağlayan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde, öğrencilerimizin bireysel eğitimlerle kazandığı becerileri grup içi eğitimlerle pratiğe dökmesini sağlıyoruz. Sosyalleşme açısından oldukça önemli olan grup eğitimlerinde, oyun ve etkinlikler düzenleyerek çocukların motivasyonunu en üst düzeye çıkarıyoruz. Toplumun bir parçası olan çocuğun, öz bakım çalışmaları, günlük ve toplumsal yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler, müzik ve oyun etkinlikleri ve sosyal çalışmalarla desteklendiği grup eğitiminde bütüncül bir eğitim yaklaşımı benimsiyoruz.

 

 

 

 

 

Fizik Tedavi Ünitesi

Günlük yaşam aktivitelerinde ve kendine bakımda, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuğun mümkün olan en üst bağımsızlık seviyesine ulaştırma amacıyla fizik tedavi ünitesini aktive eden merkezimiz; postür bozukluklarını değiştirmek ve bunlardan kaynaklanan sekonder problemleri çözmek amacıyla hizmetlerini sürdürür. İstemsiz kasılmalara engel olmak, zayıf olan kaslardaki hareket potansiyelini arttırmak gibi öğrencinin ihtiyaç duyduğu alanlarda fizik tedavinin gerçekleştirilmesini sağlayan eğitim merkezimizde aynı zamanda öğrencilerimizin denge ve koordinasyonunu geliştirmek, günlük yaşamlarını uygun yardımcı aletlerle desteklemek gibi hizmetleri de sunuyoruz.

 

 

 

 

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ünitesi

Merkezimizin eğitim birimlerinde öğrenim gören öğrencilerimize ve ailelerimize sunduğumuz danışma ve rehberlik ünitesi ile öğrencilerin ve ailelerin psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyoruz. Onlara, yaşam boyu karşılaştıkları problemlere karşı çözümler üretebilmelerini, bakış açılarını değiştirmelerini ve yaşamlarını daha kaliteli sürdürebilmeleri adına ihtiyaç duydukları iletişimi sağlamak adına kurulan psikolojik danışma ve rehberlik ünitesi ile iletişim, stres, çatışma çözme, ergenlik psikolojisi gibi konularda toplantı ve seminerler de düzenliyoruz.

 

 

 

 

 

Aile Hizmet Servisi

Defne Duru Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde sunduğumuz aile servis hizmeti ile özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların ailelerinin yaşadıkları zorluklar tespit edilip kaynaklara ulaşımı konusunda geliştirilmiş planlamalar sunuyoruz. Ailelere özel olarak sağladığımız psikolojik desteklerle kaygı ve stres arttırıcı faktörlerden uzaklaşmalarını ve bunlarla başa çıkabilmelerine olanak sağlıyoruz. Özle eğitime ihtiyaç duyan çocukları hakkında ruhsal ve mental açıdan kaygı taşıyan aileler için benzersiz seçeneklerin sunulduğu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimizde aynı zamanda karşılaşılan güçlükler konusunda aileye eğitimler verilir.

 

 

 

 

 

Değerlendirme Servisi

Eğitim merkezimizin değerlendirme servisinde öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçlarını belirliyoruz. Her yıl yenilediğimiz Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve Eğitim Planı ile öğrencilerimizin ihtiyaçlarını ve gelişimlerini istatistiksel olarak da takip edebiliyoruz. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri, akademik alanlardaki eğitim performansı, ihtiyaçları, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesine temel oluşturan değerlendirme servisimizde, çocukların hangi ortamda eğitim görmesinin uygun olacağına dair belirlemeler de yapılır.

 

 

 

 

 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarını Geliştirme Birimi

Öğrencilerimizin eğitsel değerlendirmelerinin yapılarak tüm gelişim alanlarındaki güçlü ve zayıf yönlerini ve gereksinimlerini belirlemek amacıyla kurduğumuz bireyselleştirilmiş eğitim programlarını geliştirme biriminde çocukların uygun eğitim almaları için bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduruyoruz. Öğrencinin, ailenin ve öğretmenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız programlar ile özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için destek eğitim programları hazırlıyoruz. Sunduğumuz esnek çalışma programları ile öğrencimizin öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetini sunuyoruz.

 

 

 

 

 

 

İş Uğraşı Ünitesi

Doğuştan veya sonradan meydana gelen mental, sosyal veya fiziksel yeteneklerde oluşan bozukları iyileştirmek, mevcut yetenekleri geliştirmek, ortaya çıkartmak, kişinin bu yeteneklerini günlük hayatında kullanabilmesini öğretmek için hayata geçirdiğimiz iş uğraşı ünitesi ile öğrencilerimizin yeteneklerini günlük hayatta kullanabilmelerini sağlıyoruz.

 

 

 

 

 

 

Sosyal Etkinlikler Ünitesi

Sosyal etkinlikler ünitesi ile öğrencilerimizi toplumsal yaşama tam olarak uyum sağlaması için ihtiyaç duydukları fiziksel ve psikolojik desteği sağlıyoruz. Bu ünite ile öğretmenleri eşliğinde toplumsal yaşama tam anlamıyla katılım gösteren öğrencilerimiz, bir yandan sosyal yaşama uyum sağlarken diğer yandan toplum içinde tabii olarak bulunma işlevini yerine getiriyor. Kurum içi ve kamusal alanlarda gerçekleştirdiğimiz sosyal destek programları sayesinde öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerine katkıda bulunuyoruz.

 

 

 

 

 

 

Destek Hizmetleri Ünitesi

Tam teşekküllü destek hizmet ünitesi ile hizmetlerini sürdüren Defne Duru Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde, öğrencilerimize ve ailelerine sunduğumuz özel hizmetler sayesinde eğitimlerden optimum verim alınmasını sağlıyoruz. Öğrenci, veli ve eğitim merkezi iş birliğiyle hazırladığımız programlarda fizyoterapi, iş uğraşı terapisi, konuşma terapisi, psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin eksiksiz sunulabilmesi için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin yaşam kalitesini arttırmaya çalışan uzman ekibimiz, benzersiz uygulamalarıyla özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin sağlık hedeflerinin ayrılmaz parçası durumundadır.

 

 

 

 

 

Sizde Kaliteli Eğitimden Faydalanmak İçin İletişime Geçin